HASTALIKLARIN BÜTÜNCÜL YÖNETİMİNDE OSTEOPATİ

Osteopati; osteopatik manuel terapi (OMT) olarak da bilinen, iyileşmeye bütüncül olarak yaklaşan, hekimin ellerini kullanılarak uyguladığı manuel bir tedavidir. Bu manuel terapi şekli kas-iskelet sistemi dışında başka bir çok iyileştirmeleri de hedefler. Bu manuel terapi yöntemi   diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları gibi bir çok hastalığın yönetiminde destekleyici amaçlı kullanılabilir.

Osteopatinin arkasındaki temel prensip, vücudun entegre ve bölünmez bir bütün olduğudur. Aslında vücut, kendi kendini iyileştirme mekanizmaları içerir. Vücudun hiçbir kısmı tek başına çalışan ve diğer kısımlardan bağımsız bir yapı olarak düşünülemez. Biyolojik, psikolojik, sosyal faktörler hasta tanı sürecinin bir ayaklarıdır.

Osteopatlara göre sadece hastalığın iyileştirilmesi değil, sağlığın optimize edilmesi ve korunması da gerekir.

Osteopati amaçları içinde; vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışması ve homeostazı sağlamak, yapısal işlev bozukluklarını düzeltmek, kas-iskelet kaynaklı ağrıları azaltmak, solunumu düzeltmek, venöz ve lenfatik direnajı artırmak vardır.

Osteopatinin kurucusu olan Andrew Taylor Still, insan bedeninin mükemmel olduğu ve kendi kendini tedavi edebilen mekanizmalara sahip olduğu fikrinde idi.

Kirksville osteopatik tıp okulunun osteopati için şu özellikler benimsenmiştir:

1. Vücut bir bütündür.

2. Yapı ve fonksiyon birbiri ile ilişkilidir.

3. İnsan bedeni kendi kendini düzenleyen mekanizmalara sahiptir.

4. Vücudun kendini koruma ve onarma kapasitesi vardır

5. İnjuriler vücudun adaptasyon kapasitesini aşarsa hastalık ortaya çıkar.

6. Akılcı tedaviler önceki prensiplere dayanır.

Osteopatide fasya, manipülatif teknikler için önemli bir tedavi alandır. Osteopati disfonksiyonların düzelmesini sağlar. Fibroblastların işlevlerini üzerine etkileri vardır. Fibroblastlar kas onarımını sağlarlar, yara iyileşmesinde de çok önemlidir. Fibroblastlar; proliferasyon, migrasyon, anjiogenesisi sağlayan ekstrasellüler matriks proteinlerini, proinflamatuar sitokinlerin salgılanmasını sağlarlar. Bu gibi etkilerle yara iyileşmesinde anahtar rol oynarlar.

Doç. Dr. Coşkun ÖZTEKİN

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı

coskunoztekin@gmail.com