Homeopati Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Homeopati; tamamlayıcı tıp uygulamaları içerisinde bulunan belli yasalara ve ilkelere dayalı terapötik bir yöntemdir. Homeopati; yunanca “Homois”(benzer) ve “pathos”(hastalık) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.

Bazı kaynaklara göre; homeopati M.Ö.400’lerde Hipokrat tarafından kullanılan bir teknik olsa da; bugünkü şekliyle homeopati yöntemi, yaklaşık 200 yıl önce Alman Doktor Samuel Hahnemann (1755-1843) tarafından geliştirilmiştir. Dr. Hahnemann deney ve gözlemleri sonucu bugün de homeopatinin temellerini oluşturan 4 temel ilkeyi ortaya koymuştur:

  1. Bir ilaç, sağlıklı bir insana verildiğinde ortaya çıkan belirtileri taşıyan hasta birine seyreltilerek verildiğinde iyileşme sağlar(benzer benzeri iyileştirir).

       2) Homeopatik ilaç kullanıma girmeden önce sağlıklı insanlar üzerinde denenir.

       3) Homeopatik ürünlerde tek ilaç yaklaşımı en uygunudur.

       4) Aktif bileşenin minimum oranda olması için ilaç potansiyalize edilir (tekrar tekrar seyreltilir ve çalkalanır.) İlaç potansiyalize edildiğinde etkisi artar iken bir yandan da zararlı etkileri azaltılmış olur.

Bir madde sağlıklı insanlara verildiğinde o insanlarda hangi hastalığa benzer belirtilere yol açıyor ise, o hastalığa gerçekten yakalanmış hasta kişiler bu etken madde ile tedavi edilebilir, ilkesinden yola çıkar.

Homeopati tedavisinde kullanılan ilaç yapımında aslında doğadaki tüm maddelerden (bitki, hayvan, mineral gibi)  faydalanılabilir. İlaçlar hastalığa değil her biri hastaya özgüdür.

    Klasik tıp da tedavi yöntemi genel olarak semptomları tedavi etmeye yöneliktir, hastalığın asıl nedenini genellikle tedavi edemez. Bu ise hastaları sürekli kullanılan ilaçlara bağımlı kılar. Homeopatide ise kullanacağımız madde herhangi bir hastalığın semptomlarına yol açıyor ise, o maddeyi ileri derecede dilüe (sulandırarak) eder ve birçok mekanik işlemlerden geçirerek hastaya veya sağlıklı kişiye verilir ise hastada çok hafif semptomlar meydana gelir iken kişinin immün sistemi uyarılmış olur ve klasik tıptaki gibi tedavi semptomatik olarak ilaç ile değil hastanın immün sistemi sayesinden kalıcı bir şekilde tedavi edilmiş olur.

    Homeopati tedavisi başlanması düşünülen hasta ile yaklaşık 1-2 saat sürecek olan bir ayrıntılı anamnez süremiz olmalıdır. Çünkü hastalar hekime semptomlarından dolayı başvurur, fakat hastalığın tam olarak nedenini bulabilmek için uzun ve ayrıntılı bir anamnez ile değerlendirmemiz gerekir.

    Homeopati kanser dâhil bir çok hastalığın tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmıştır ve kullanılmaya da devam etmektedir. Burada dikkatli olunması gereken husus ilaç olarak kullanacağımız maddeleri ileri derecede seyrelterek yan etkilerini olabildiğince azaltıp etkisini artırmaktır.

Dr. İlker KAĞIZMANLI

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği