<< 1. Gün                                        12 Haziran 2021-Cumartesi / 2. Gün                                  3. Gün >>

4. OTURUM

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU (Atatürk Üniversitesi)

09:00 - 11:00

Prof. Dr. Mine ÇELİK

Kronik Hastalıklarda Ozon Terapisi

Dr. Öğr. Üyesi Suat SİNCAN

Frekans Tıbbı Temelinde Apiterapi Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KAYA

Kupa Tedavisi ve Bilimsel Temelleri

Prof. Dr. Kosta Y. MUMCUOĞLU

Diyabetik Ayaklarda Larva Debridman Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OĞULLUK

Kronik Hastalıklarda Mezoterapi Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi  Erdener BALIKÇI

Atların Mucizesi Hippoterapi

11:00 - 11:20

SORU - CEVAP

5. OTURUM

Oturum Başkanı: Dr. Gani Murat YILDIRIM (Kayseri ASM)

11:20 - 13:00

Prof Dr.  Ayşegül Taylan ÖZKAN

Larva Debridman Tedavisinin Yara Iyileşmesindeki Etki Mekanizmaları

Prof. Dr. Burçin Uçaner ÇİFDALÖZ

Kronik Hastalıklarda Müzik Terapi

Prof. Dr. MURAT HÖKELEK

Mikrobiyota, Parazit, Kronik Enflamasyon ilişkisi ve GETAT Yaklaşımı

Salih GÜLBAY

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Müdahalelerinde Müzik Terapi ve Sanatsal Yaklaşımlar

Dr. Merve EMLİK

Kronik Hastalıklarda Hipnozun Kullanımı

13:00 - 13:20

SORU - CEVAP

13:20 - 14:20

ÖĞLE ARASI

6. OTURUM

Oturum Başkanı: D. Öğr. Üyesi Gelengül URVASIZOĞLU (Atatürk Üniversitesi)

14:20 - 16:00

Prof. Dr. Turgut DEMİR

Hipnotik Dil Kalıplarının Kullanımı

Dr. Öğr. Üyesi İdeal Beraa Kartal YILMAZ

Duygudurum Bozukluklarında Hipnozterapi

Dr. Muhammed BÜTÜN

Hipnozda Ağrı Kontrolü

Dt. Tuğçe KAVAZ

Diş Hekimliğinde Hipnozun Kullanım Alanları

Prof. Dr. Bora BÜKEN

GETAT Uygulamalarında Etik ve Hukuki Sorumluluk

16:00 - 16:20

SORU - CEVAP

7. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ (Anadolu Üniversitesi)

16:20 - 18:00

Prod. Dr. Alexander CRAWFORD

New drugs from old medicines: Identification of anti-epileptic natural products from medicinal plants

Doç. Dr. Ahmad ALİ

Traditional and Modern Usage of Nigella Sativa (Black Cumin)

Prof. Dr. Ben Erik Van WYK

South African Ethnobotany

Dr. Renate Viebahn HANSLER

VasculerDiseases, Diabetic Angiopathy in Particuler

Doç. Dr. Dietrich PAPER

Health Benefits of Yacon Syrup for the Prevention of the Metabolic Syndrome

18:00 - 18:20

SORU - CEVAP